Γραμματική

Πολύ καλή σελίδα για τη βουλγαρική γραμματική είναι:
Elementary Online Bulgarian Grammar (in progress) by Katina Bontcheva
Είναι γραμμένη στα αγγλικά.
Δείτε επίσης (στα αγγλικά):Articles (Άρθρα/Членна форма)
Nouns (Ουσιαστικά/Съществителни имена)

(last update:  17.06.2015)

Comments